Microsoft poluźni restrykcje

30 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Service Pack 3 dla Windows XP ma zmienić sposób działania zabezpieczeń antypirackich – użytkownik nie będzie już zobligowany do wprowadzenia klucza produktu podczas instalacji.

Korporacja z Redmond planuje wprowadzenie znanego z Windows Vista 30-dniowego „okresu łaski”, w czasie którego systemu można używać bez jego aktywowania. Microsoft przyznaje, że zdarzają się przypadki problemów z walidacją oprogramowania – 30 dni ma dać użytkownikom możliwość wyjaśnienia sytuacji bez blokowania systemu.

Microsoft zrezygnował także z planów sprawdzania poprawności klucza jeszcze podczas pobierania SP3 na dysk użytkownika – według początkowych planów korporacji, zbiór poprawek miał być dostępny tylko dla systemów, które udowodniły swoją legalność.

Korporacja informuje, że nie ma planów rozluźnienia zasad licencjonowania oprogramowania, jeśli chodzi o Windows Vistę.