Koniec XP jest bliski

21 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Według zapowiedzi Microsoft, Windows XP będzie sprzedawany jeszcze tylko przez kilka miesięcy – do 30 czerwca bieżącego roku.

Postawa Microsoft spotyka się z ostrymi protestami ze strony klientów, którym nie podoba się wizja konieczności migracji do Visty. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na koszta wynikające z konieczności dostosowania sprzętu do wysokich wymagań nowego systemu MS.

Wśród innych argumentów przeciwko zmuszaniu użytkowników do przejścia na Windows Vista wymieniane są między innymi problemy ze sterownikami dla nowego systemu i większa stabilność pracy pod starszym systemem.

Klientów nie przekonuje jak na razie fakt rychłego wprowadzenia przez MS pierwszego zbioru poprawek dla Visty, który ma częściowo zaradzić doświadczanym przez użytkowników problemom. Microsoft oczekuje także, że SP1 pozwoli na pokonanie oporów i sceptycyzmu odbiorców korporacyjnych, co przełoży się na zwiększenia liczby wdrożeń.