IT Auditor – system zarządzania strukturą sprzętową w firmie

Komputronik Biznes wprowadził do sprzedaży oprogramowanie IT Auditor, umożliwiające zarządzanie strukturą sprzętową firmy oraz tworzenie audytu oprogramowania.

Aplikacja skierowana jest do przedsiębiorców pragnących dokonać inwentaryzacji sprzętu i audytu oprogramowania, jak i prowadzić stałą ewidencję licencji. Łatwy w obsłudze sposób raportowania informacji dotyczących zasobów komputerów sieciowych (zarówno sprzętu jak i oprogramowania) daje możliwość pełnej kontroli infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa oraz znacząco obniża jego koszty.

Aplikacja pozwala tworzyć raporty dt. sprzętu komputerowego znajdującego się w siedzibie macierzystej firmy jak również w oddziałach terenowych. W zakresie przygotowanych i zbieranych danych są: identyfikacja poszczególnych komponentów sprzętowych komputera, dodawanie informacji do zidentyfikowanych zasobów. IT Auditor pozwala na dość szczegółowe opisanie konfiguracji komputera z dodaniem danych kontaktowych lokalizacji oraz danych użytkownika.

Oprócz archiwizacji danych dotyczących posiadanego w firmie sprzętu komputerowego, IT Auditor pozwala na audyt oprogramowania zainstalowanego na komputerach w firmie. Program może być wykorzystywany przez firmy wieloodziałowe, o rozproszonej strukturze, a także takie, które posiadają pracowników mobilnych wyposażonych w komputery przenośne typu laptop. Audyt prowadzony jest zdalnie i gromadzone są informacje dt. zainstalowanych kluczy Windows i Office, możliwość zdefiniowania posiadanych licencji oraz ich ewidencja.

Dodaj komentarz