INTRANET by webBOX 3.0

7 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Ukazała się trzecia wersja pierwszego polskiego systemu portalowo-intranetowego do zarządzania informacją, komunikacją i zasobami w firmie.

Do najważniejszych różnic w stosunku do poprzedniej wersji należą: zmieniona struktura organizacyjna, możliwość dodawania komentarzy do biuletynu i możliwość jego klonowania, liczne usprawnienia w module Pracownicy, zmienione wyświetlanie drzewa w dokumentach i dodanie możliwości ich klonowania, unowocześnionie edytora HTML i eksploratora dysku, unowocześnienie modułu Urlopy, dodanie możliwości dokonywania rezerwacji cyklicznych i grupowych zasobów.

Poszerzono możliwości pakietu INTRANET by webBOX o kolejne moduły – wersja 2.0 posiadała ich osiem, w nowej jest ich osiemnaście. Do zachowanych z poprzedniej wersji Biuletynu, Struktury organizacyjnej, Pracowników, Dokumentów, Urlopów, Zasobów i Forum dyskusyjnego dołączyły: Baza Teleadresowa, Baza produktów i usług, Sekretariat i recepcja, Księga gości, Kalendarz, Notatki, Urodziny i imieniny, Linki, Fotogaleria, Sondy oraz Bannery.

Cena kompletnego pakietu INTRANET by webBOX dla końcowego odbiorcy to 18 tysięcy zł netto i zawiera w sobie licencję platformy webBOX (niezależną od ilości użytkowników z możliwością przyszłej rozbudowy) standardowy projekt graficzny, wdrożenie systemu, szkolenie, przekazanie dokumentacji funkcjonalnej i użytkowej dla wszystkich grup użytkowników, instalacja na serwerze klienta, jeden rok gwarancji, opiekę techniczną oraz infolinię. Możliwe jest również zakupienie systemu w modelu ASP (dzierżawa aplikacji z serwerów producenta) w cenie 1 tys. zł netto miesięcznie.
Szczegółowe informacje na temat systemu INTRANET by webBOX dostępne są na witrynie RSI. Na platformie webBOX powstały jedne z największych polskich portali i intranetów – m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Roche Polska, Konice Minolcie, Lexusie, General Electric Polska, Ericssonie, ING Banku Śląskim, BPH SA, Krajowej Izbie Rozliczeniowej.