IBM Maximo dostępny po polsku

27 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

IBM udostępniła polską wersję systemu Maximo, oprogramowania służacego do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Główne obszary funkcjonalne systemu Maximo to zarządzanie: infrastrukturą informatyczną, infrastrukturą nieruchomości, a także szeroko rozumianą infrastrukturą produkcyjną (zarządzanie remontami i utrzymaniem ruchu).

Większość wdrożeń systemu Maximo jest związana z identyfikacją kluczowych wskaźników wpływających na efektywność pracy przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstwa precyzyjnie określane są obszary, w których można wprowadzić ulepszenia, a także określany jest kwantyfikowalny, zwrot z inwestycji z realizowanego wdrożenia, wyrażany w pieniądzu.

W Polsce z wykorzystaniem systemu Maximo zrealizowano już kilkadziesiąt projektów zarówno dla pojedynczych zakładów przemysłowych m.in. w branży energetycznej, produkcyjnej i sektorze publicznym, jak i dużych wdrożeń, w firmach posiadających rozproszone terytorialnie portfele nieruchomości i rozbudowaną infrastrukturę informatyczną.