HP: nowości w zarządzaniu usługami biznesowymi

4 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

HP poinformowało o wprowadzeniu na rynek nowego oprogramowania i usług, które pomogą firmom zreorganizować zarządzanie operacyjne infrastrukturą informatyczną i zautomatyzować cały cykl zarządzania usługami biznesowymi.

Firma zaprezentowała oprogramowanie HP Automated Operations 1.0 — zintegrowany zestaw produktów automatyzujący zarządzanie operacyjne infrastrukturą informatyczną zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem organizacyjnym. Oprogramowanie to eliminuje pracochłonne, realizowane ad hoc i będące przyczyną wielu błędów procesy ręczne oraz pomaga działom informatyki radykalnie obniżyć bieżące koszty eksploatacji infrastruktury.

W skład pakietu oprogramowania HP Automated Operations 1.0 wchodzą rozwiązania IT Service Management, Business Service Management oraz Business Service Automation. Pakiet ten stanowi jeden z najważniejszych filarów oferty rozwiązań działu oprogramowania HP (HP Software) dostosowujących infrastrukturę informatyczną do celów biznesowych firmy (Business Technology Optimization). W skład tej oferty wchodzą zasoby z serii HP OpenView oraz produkty firm Peregrine, Mercury i Opsware.

Ponadto HP wprowadził na rynek oprogramowanie HP Business Service Automation — pojedynczą platformę służącą do automatyzacji wszystkich procesów informatycznych oraz do wprowadzania zmian w aplikacjach, serwerach, sieciach, pamięci masowej i systemach klienckich. Rozwiązanie to udostępnia również centralną bazę danych do zarządzania konfiguracją (central configuration management database — CMDB) na potrzeby raportowania, która obniża koszty i ryzyko wprowadzania zmian, zapewniając jednocześnie funkcje kompleksowej kontroli i zachowywania zgodności z przepisami.