Gates: nie daliśmy wykastrować Visty

11 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Mimo prób wpłynięcia na funkcjonalność Visty czynionych przez konkurentów poprzez naciski na regulatorów system pozostał nienaruszony.

„Konkurenci próbowali wykorzystać regulatorów do wykastrowania produktu” – powiedział Bill Gates – „Jednak postępowania antymonopolowe nie miały dużego wpływu na Vistę”.

Założyciel Microsoftu odniósł się tym samym między innymi do sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie Symantec i McAfee protestowały przeciw zamknięciu im możliwości dostępu do kernala systemu 64-bitowego oraz wyłączenia komunikatów Windows Security Center.

Poprzednie postępowanie antymonopolowe w UE zakończyło się – oprócz nałożenia na Microsoft gigantycznych kar finansowych – zobowiązaniem korporacji do świadczenia nieograniczonego, bezpłatnego wsparcia technicznego dla przedsiębiorstw rozwijających oprogramowanie oraz otworzenia składników Windows w celu umożliwienia konkurentom tworzenia aplikacji wykorzystujących wszystkie możliwości systemu.