Fujitsu najlepsze w Europie w zarządzaniu środowiskiem pracy

Fujitsu zostało okrzyknięte przez Gartnera liderem tegorocznej edycji raportu Magic Quadrant, poświęconego usługom z obszaru zarządzania środowiskiem pracy w Europie. Tegoroczne wyróżnienie, ze względu na powodowaną przez epidemię COVID-19 potrzebę transformacji wypracowanych przez przedsiębiorstwa ekosystemów, jest szczególnie ważne.

Fujitsu dysponuje portfolio rozwiązań, które już czwarty rok z rzędu plasują producenta na pierwszym miejscu raportu Gartnera w usługach zarządzania środowiskiem pracy.

Niebezpieczeństwo wywoływane przez koronawirusa SARS-CoV-2 sprawia, że w praktyce z dnia na dzień wiele przedsiębiorstw musiało zreorganizować wypracowany przez lata system pracy. W przypadku mniejszych podmiotów transformacja jest stosunkowo prosta, co pokazuje nasz poradnik pracy zdalnej. Dla przedsiębiorstw, które zatrudniają większą liczbę pracowników, wdrożenie telepracy nie jest tak łatwe i szybkie.

Fujitsu zostało wyróżnione przez Gartnera za narzędzia, które w zorganizowany sposób włączają tradycyjne ekosystemy w nowe, bezpieczne platformy cyfrowe, pozwalające przedsiębiorstwom przenieść biznes do chmury i wdrożyć system pracy zdalnej.

Jak czytamy w raporcie, rynek usług z obszaru Managed Workplace Services koncentruje się na zapewnieniu użytkownikom doświadczeń związanych z pracą w środowisku cyfrowym. Pozwala to przedsiębiorstwom wykorzystywać cyfrowe kompetencje do tworzenia nowych usług biznesowych. Celem jest zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników poprzez stworzenie bardziej zindywidualizowanego miejsca pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Fujitsu najlepsze według Gartnera w rozwiązaniach do zarządzania środowiskiem pracy

Michał Grzegorzewski, dyrektor działu usług w Fujitsu przekonuje, że wyróżnienie w raporcie Magic Quadrant potwierdza skalę możliwości firmy.

Od wielu miesięcy rozwijamy specjalistyczne umiejętności w zakresie złożonych projektów transformacyjnych. Dostrzegamy także rosnące zapotrzebowanie ze strony naszych klientów, którzy chcą angażować się w inicjatywy związane z cyfrowymi przeobrażeniami w miejscu pracy. Dotyczy to szczególnie możliwości zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych i pracy na scentralizowanych, bezpiecznych systemach pozwalających zachować ciągłość prowadzenia biznesu.

Producent przekonuje, że rozproszone środowisko pracy może być równie wydajne, jak tradycyjne, stacjonarne podejście.

Firmy starają się rozwijać wśród swoich pracowników współpracę i kreatywność, a także zwiększać zaangażowanie. Te komponenty nie muszą być realizowane jedynie w przypadku fizycznej obecności pracowników w jednej lokalizacji. Dzięki intensyfikacji rozwiązań chmurowych, równie dużą wydajność można osiągnąć umożliwiając home office.

Oferta Fujitsu w obszarze Managed Workplace Services obejmuje wszystkie elementy cyfryzacji środowiska pracy. Firma realizuje kompleksowe projekty, jak również pomaga swoim partnerom biznesowym oraz zapewnia wsparcie technologiczne w zakresie konsultacji, sprzętu i oprogramowania. Dostarcza także rozwiązania mające uprościć proces transformacji przedsiębiorstw i podnieść komfort pracy.

Dodaj komentarz