Exchange przegrywa z Open Source?

W ciągu półtora roku rozwiązanie Open Source wybierze około 23% aktualnych użytkowników Microsoft Exchange.

Informacja pochodzi z badania przeprowadzonego przez Yankee Group. Twórcy raportu wskazują, że przybliżenie może różnić się od rzeczywistego rozwoju wydarzeń o kilka, a nawet kilkanaście procent.

Przyczyn rozbieżności Yankee dopatruje się w ankietowym podejściu do badania – respondenci często odpowiadają zgodnie z chwilową modą. W ten sposób w 2001 roku okazało się, że 38% respondentów zadeklarowało całkowite zrezygnowanie ze środowiska Windows – w rzeczywistości masowa migracja nigdy nie miała miejsca.

Przedsiębiorstwa, które już zrezygnowały z Microsoft Exchange, chwalą sobie przede wszystkim prostotę zarządzania rozwiązaniami Open Source. Oprogramowanie, które najbardziej zagraża aplikacji Microsoft to Zimbra Collaboration Suite oraz Scalix.

Dodaj komentarz