Compuware Changepoint 12

11 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Compuware poinformował o wprowadzeniu na rynek oprogramowania Changepoint 12, najnowszej wersji rozwiązania do zarządzania zasobami informatycznymi.

Nowa wersja zawiera istotne rozszerzenia, które ułatwiają działom informatycznym stałe dostrajanie się do potrzeb biznesowych, zwiększanie wpływu na działalność i efektywne współdziałanie z partnerami biznesowymi.

Wersja 12 umożliwia definiowanie scenariuszy podejmowania decyzji uwzględniających aktualne i potencjalne zapotrzebowanie na usługi informatyczne, z możliwością ich porównania w formie graficznej. Zwiększono także funkcjonalność portalu internetowego dla klientów, tak aby ułatwić im aktywny udział w najważniejszych procesach biznesowych. Ponadto nowa wersja umożliwia równoważenie wykorzystania zasobów oraz zarządzanie zależnościami między projektami za pomocą interfejsu internetowego, co pozwala działom informatycznym optymalizować wykorzystanie infrastruktury i lepiej reagować na zmiany biznesowe.

„Działy informatyczne starają się coraz lepiej dostosowywać do potrzeb biznesowych przez usprawnianie współpracy i umacnianie związków z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa” — powiedział Daniel Stang, główny analityk w firmie Gartner – „Dobre zestrojenie z potrzebami biznesowymi jest bardzo istotnym kryterium oceny jakości pracy działu informatycznego oraz korzyści płynących z tej pracy dla firmy”.