Apple pozwoli wirtualizować Leoparda

2 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Apple idzie z „czasem, postępem, osiągnięciami”:
nowa licencja na Mac OS X 10.5 Leopard Server pozwala na instalowanie
systemu także w instancjach wirtualnych – pod warunkiem, że hardware
pochodzi od Apple.

Do tej pory polityka Apple dotyczące
wirtualizacji, zapisana w treści umowy licencyjnej, była jasna:
wirtualizowanie było zabronione. Użytkownik miał prawo uruchomić
jednocześnie dokładnie jedną kopię systemu na jednym komputerze
wyprodukowanym przez Apple.

Wydając Leoparda, producent zmienił ten zapis: „Licencja umożliwia
zainstalowanie i użytkowanie jednej kopii Mac OS X Server na jednym
wyprodukowanym przez Apple komputerze. Można także instalować i używać
innych kopii Mac OS X Server na tej samej maszynie Apple, pod warunkiem
nabycia oddzielnej i ważnej licencji dla każdej z dodatkowych kopii Mac
OS X Server”.

Zmiana licencji wystąpiła tylko w wypadku wersji serwerowej Leoparda,
edycja przeznaczona do komputerów „biurkowych” w dalszym ciągu
ograniczana jest do jednej instancji na komputer.

Przedstawiciele Parallels oraz Vmware potwierdzili prowadzenie prac nad
umożliwieniem wirtualizacji nowego systemu serwerowego Apple; nowe
wersje oprogramowania mają trafić na rynek „tak szybko, jak to
możliwe”.