AJAX bliżej Open Source

Podczas konferencji JavaOne Oracle przekazało społeczności OSS narzędzia do tworzenia interfejsu z wykorzystaniem AJAX.
Asynchronous JavaScript i XML to technologia opracowana przez Oracle w celu usprawnienia komunikacji między aplikacjami sieciowymi a ich użytkownikami.

„Zwracamy te narzędzia społeczności, aby umożliwić tworzenie doskonale wyglądających aplikacji” – stwiedził Thomas Kurian, wiceprezes Oracle.

„Java, Open Source oraz języki skryptowe są kluczowymi składnikami nadchodzącej nowej generacji oprogramowania sieciowego” – dodał Ted Farrell, piastujący w Oracle stanowisko głownego architekta oprogramowania.

Decyzja Oracle wpisuje się w szerszy trend pojawiający się na rynku IT. Przedsiębiorstwa korzystające z dorobku społeczności Open Source decydują się kontrybucję aplikacji umożliwiających dalszy rozwój wolnego oprogramowania.

Dodaj komentarz