Lenovo, do 2050 roku, chce osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych

Lenovo znalazło się pierwszej grupie firm, które otrzymały walidację zero-net od inicjatywy Science Based Targets. Cel został zatwierdzony przez SBTi, partnerstwo pomiędzy UN Global Compact, CDP i World Wide Fund for Nature. Takich firm jest na świecie dopiero 139.

Lenovo, jako globalny lider technologiczny, od ponad dekady angażuje się w redukcję swoich emisji – powiedział prezes Lenovo Yuanqing Yang.

W walce z postępującymi zmianami klimatu wierzymy, że współpraca i odpowiedzialność to dwa krytyczne elementy potrzebne do wspólnego sukcesu. Z zaangażowaniem śledzimy postępy naukowe o klimacie, standaryzujemy nasze pomiary i szukamy ciągłej walidacji naszych celów i postępów.

Lenovo zerowa emisja 2050

Standardy i cele ustanowione przez SBTi pomagają rozliczać firmy z redukowania emisji gazów cieplarnianych. Dzięki dostosowaniu się do wymogów, możliwe jest miarodajne badanie poziomu osiągnięcia celu net-zero. Wynika to z trzech poniższych czynników:

Standaryzacji: SBTi jest pierwszym organem, który ustandaryzował określenie net-zero w odniesieniu do wysiłków mających ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza.

Adaptacji: Standard SBTi jest dynamiczny i reaguje na zbiorowy wysiłek firm i zmieniającą się temperaturę planety.

Odpowiedzialności: Chociaż rok 2050 dla wielu wydaje się odległy, wielu liderów podejmujących dziś zobowiązania może nie być na swoich stanowiskach za 27 lat. Uzgodnienie celów w zakresie ograniczenia zmian klimatycznych z zewnętrznym organem zapewnia odpowiedzialność i ciągłość podejmowanych działań.

Nauka o klimacie mówi nam, że potrzebujemy szybkich i głębokich redukcji emisji. Jeśli mamy osiągnąć globalne net-zero i już teraz musimy zapobiegać najbardziej szkodliwym skutkom zmian klimatu – powiedział Luiz Amaral, dyrektor naczelny inicjatywy Science Based Targets.

Cele Lenovo dotyczące zerowej emisji netto odpowiadają pilnej potrzebie wynikającej z sytuacji klimatycznej i stanowią wyraźny przykład, za którym muszą podążać ich rówieśnicy.

Lenovo zerowa emisja 2050

Cele krótkoterminowe firmy Lenovo

Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych wynikających z realizacji celów pierwszego i drugiego o 50% do roku FY2029/2030 z roku bazowego FY2018/2019, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wynikających z zakresu trzeciego, będących następstwem  użytkowania sprzedawanych produktów średnio o 35% w odniesieniu do porównywalnych produktów oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zakresu trzeciego z zakupionych towarów i usług o 66,5% na milion USD zysku brutto. Ponadto Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych objętych zakresem trzecim, pochodzących z transportu i dystrybucji o 25% na tonokilometr transportowanego produktu w tym samym okresie czasowym.

Cele długoterminowe

Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1, 2 i 3 o 90% do roku budżetowego 2049/50 z roku bazowego 2018/19.

Firma Lenovo wcześnie przyjęła podejście do redukcji emisji oparte na nauce. Po otrzymaniu w 2020 r. zgody na realizację krótkoterminowych celów redukcji emisji do 2030 r. i pomocy w testach drogowych pierwszego w swoim rodzaju standardu Net-Zero.

Lenovo emisja zero 2050

Sukces w osiągnięciu zerowej emisji netto zależy od przejrzystych, opartych na nauce i współpracy ram, które utrzymają organizacje odpowiedzialne w długim okresie. Dzięki opracowaniu ich przez SBTi możliwe będzie przyspieszenie redukcji emisji przez organizacje – skomentowała Carolina Milanesi, założycielka The Heart of Tech, firmy konsultingowej skoncentrowanej na ESG.

Pomiary emisji dokonywane przez Lenovo przyczynią się do poszerzenia wspólnego zbioru danych, które służą zrozumieniu i ograniczeniu zmian klimatu, zgodnie z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie ocieplenia do nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ponad 4000 firm na całym świecie jest w trakcie dostosowywania swoich celów redukcji emisji do metodologii opartej na nauce i procesach walidacji SBTi.

Oprócz działań na rzecz redukcji emisji Lenovo zostało uznane w rankingu Gartnera Top 25 Global Supply Chain, Fortune’s World’s Most Admired Companies oraz jako lider w dziedzinie zmian klimatu i bezpieczeństwa wodnego przez CDP.  Więcej o wysiłkach Lenovo na rzecz tworzenia inteligentniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich można przeczytać w firmowym raporcie FY 2021-22 ESG Report.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x