Zysk Interii największy w historii

6 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Interia.pl zamknęła II kwartał 2006 roku zyskiem netto w kwocie 2,4 mln złotych.

Łącznie w dwóch pierwszych kwartałach 2006 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3,566 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza przyrost o 2,373 mln zł. W dwóch pierwszych kwartałach portal odnotował przychody w wysokości 25,676 mln zł, czyli o 49,4% wyższe w odniesieniu do analogicznych danych sprzed roku.

„Pod względem finansowym był to kolejny bardzo dobry kwartał. Wykorzystujemy dynamicznie rosnący rynek internetowy, a nawet, w naszej opinii, kontynuujemy powiększanie w nim udziału Interia.pl” – komentuje Jacek Pasławski, prezes zarządu spółki – „Całe półrocze zamykamy przeszło 75-procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w podstawowych obszarach działalności, czyli w sprzedaży powierzchni reklamowej i usług e-commerce.”

Największy udział w przychodach ze sprzedaży miała reklama internetowa, której wartość po dwóch kwartałach 2006 roku zamknęła się kwotą 18,802 mln zł. Gotówkowe przychody reklamowe w pierwszych dwóch kwartałach 2006 były wyższe o 76% w stosunku do przychodów uzyskanych w I półroczu 2005 r. Coraz istotniejszą rolę w przychodach Interii odgrywa działalność e-commerce, z której przychody po dwóch pierwszych kwartałach zwiększyły się aż o 74,6% w stosunku od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 r.