ZUS znowu z Prokomem

30 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł dwie umowy z Prokom Software, dotyczące rozbudowy i administrowania Kompleksowym Systemem Informatycznym (KSI).

Oba porozumienia zostały zawarte na czas określony, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Są one związane z realizowaną przez przez Prokom umową na dostawę i wdrożenie KSI. Obowiązuje ona do 10 października 2010 roku.

Powodem, dla którego zawarcie nowych umów stało się koniecznością, są zmiany w obowiązujących przepisach i w dziedzinie ubezpieczeń. Aktualne modyfikacje mają przygotować system do wypłat emerytur z I i II filara.

Przed zawarciem umów ZUS uzyskał zgodę Urzędu Zamówień Publicznych oraz poinformował Centralne Biuro Antykorupcyjne.