ZUS rozpoczyna budowę call center

Nowe call center ZUS da możliwość telefonicznej identyfikacji klienta. Ubezpieczeni będą mogli załatwić część spraw przez telefon, np. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.

W wyniku postępowania o zamówieniu publicznym, przetarg na wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center i IVR dla obsługi telefonicznej i internetowej klientów ZUS wygrała firma B3System. W ramach kontraktu spółka dostarczy i wdroży stosowne urządzenia wraz z oprogramowaniem. Przeprowadzi też szkolenie z obsługi systemu oraz zapewni wsparcie w utrzymaniu dostarczonego rozwiązania. Nowe call center powstanie w ramach struktury organizacyjnej Oddziału w Siedlcach. Obecnie trwa wewnętrzna reorganizacja infolinii i tworzenie scentralizowanej struktury. Wartość kontraktu to prawie 5 mln zł.

Jak twierdzi Mirosław Kaliński, prezes B3System, "zgodnie z prognozami dla branży teleinformatycznej w Polsce na rok 2011 roku, to właśnie sektor administracji publicznej ma dokonywać największych inwestycji w rozwiązania z zakresu nowych technologii". B3System od niedawna realizuje nową strategię rozwoju, która zakłada zwiększenie portfela dużych projektów IT wśród klientów korporacyjnych i administracji publicznej oraz umacnianie pozycji na rynku bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dodaj komentarz