ZUS+ od lutego 2020. Składki niższe nawet o połowę

ZUS+ to nowa opcja opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z której skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy. Rozwiązanie znacznie zmniejsza wpłaty na rzecz ZUS.

ZUS+ został opracowany z myślą o przedsiębiorcach, którzy w poprzedzającym roku kalendarzowym osiągnęli przychód nie większy niż 120.000 zł brutto. Z rozwiązania mogą także skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się według karty podatkowej lub ryczałtem.

W ich przypadku jako dochód będzie rozumiana połowa przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub połowa sprzedaży podlegającej opodatkowaniu od towarów i usług (VAT), bez kwoty tego podatku.

Żeby móc skorzystać z nowej opcji, trzeba ponadto prowadzić działalność w ciągu minionego roku przez minimum 60 dni. Podstawa składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt, tłumaczy zasady rozliczania ZUS+.

W tej sytuacji podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyliczana zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie będzie z nim zgodna.

ZUS+. Jak wyliczyć, ile można oszczędzić na składkach?

Składki wyliczane są według wzoru Rd/Ld × 30, gdzie Rd to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, a Ld to liczba dni kalendarzowych jej prowadzenia w poprzednim roku.

Specjaliści z inFakt przygotowali przykładowe wyliczenie wysokości składki:

W 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą osiągnął przychód 110 tysięcy zł. Dochód z działalności wyniósł 43 tysięcy zł. Przedsiębiorca zastanawia się nad przejściem na ZUS+ od 2020 roku. Aby poznać wysokość składek w takim modelu, przedsiębiorca wylicza podstawę na ubezpieczenie społeczne:

Wyliczenie przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności wygląda następująco:

43.000 zł / 365 × 30 = 3.534 zł

Wyliczenie podstawy wymiaru składek to następująca operacja:

3.534 zł × 0,5 = 1.767 zł

A zatem korzystając z ZUS+, przedsiębiorca w 2020 zapłaci (łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) 559,11 zł, czyli w porównaniu do „dużego ZUS” o 433,19 zł mniej.

To różnica wynosząca niemal połowę składki, jeśli więc tylko istnieje taka możliwość, mikroprzedsiębiorstwa powinny zainteresować się przejściem na rozliczenie ZUS+.

Dodaj komentarz