Znalazły się miliardy na informatyzację

W ciągu tygodnia kwota, która według deklaracji rządu zostanie przeznaczona na informatyzację kraju wzrosła ponad dwukrotnie – do 2,3 mld złotych.

„Cudowne rozmnożenie środków” to przede wszystkim wynik udanego przekonywania poszczególnych resortów do skorzystania z unijnego dofinansowania i uruchomienia projektów IT. Pieniądze, które mają umożliwić pozyskanie dofinansowania mają pochodzić z budżetu państwa i funduszy celowych.

W rozszerzonym planie informatyzacji znalazło się miejsce dla elektronicznej platformy dla służby ochrony zdrowia, informatycznego systemu katastralnego, zinformatyzowanie ksiąg wieczystych, wprowadzenie elektronicznych dowodów osobistych zbudowanie infrastruktury ułatwiającej wprowadzanie e-usług.

Ze zmian zadowolona jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, która o pierwszym projekcie nie miała najlepszego zdania („rozczarowuje, że zamierzenia są niewspółmierne do potrzeb”): ” Jeżeli plan będzie przyjęty i zacznie być realizowany w obecnym kształcie, może mieć przełomowe znaczenie dla informatyzacji państwa” – powiedział Krzysztof Król, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Dodaj komentarz