„Złota akcja” trafia do Trybunału

31 października 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Objęcie „złotą akcją” Telekomunikacji Polskiej
jest według PKPP Lewiatan złamaniem prawa – organizacja złożyła wniosek
w tej sprawie do trybunału Konstytucyjnego.

„Złota akcja” daje rządowi możliwość wpływania na strategię spółek
uznanych za strategiczne dla kraju; Polska ma możliwość zablokowania
każdej decyzji zarządu, która zdaniem administracji publicznej wpłynie
niekorzystnie na interesy państwa.

Na liście spółek objętych instytucją „złotej akcji” znajduje się 17
spółek, są to między innymi Polkomtel, Grupa Lotos, Orlen, KGHM oraz
Telekomunikacja Polska. Zwłaszcza obecność tego ostatniego
przedsiębiorstwa budzi kontrowersje, jako że Skarb Państwa posiada w
nim niecałe 4% udziałów.

„Nie ma żadnego prawnego uzasadnienia dla wpisania TP SA na tę listę” –
przekonuje prof. Hubert Izdebski, autor wniosku do TK – „TP nie
odpowiada bowiem żadnemu z kryteriów spółek kapitałowych o istotnym
znaczeniu dla porządku publicznego i bezpieczeństwa. TP wpisano na
listę, argumentując, że spółka posiada infrastrukturę telekomunikacyjną
umożliwiającą przesyłanie sygnałów publicznej radiofonii i telewizji.
Jednak taką infrastrukturę posiada nie TP SA, ale TP Emitel, odrębny
podmiot, zależny od Telekomunikacji. Co ważne, Emitel już objęto złotą
akcją”.

Własny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie szykuje także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.