Zapasowa serwerownia ARiMR

2 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła w Piasecznie koło Warszawy zapasowe centrum przetwarzania danych systemu informatycznego. Na konieczność stworzenia zapasowego systemu informatycznego wskazywała m.in. Komisja Europejska i Najwyższa Izba Kontroli.

Powstanie serwerowni zapasowej kończy pierwszy etap realizacji projektu utworzenia równoległego ośrodka przetwarzania danych. Nowa serwerownia połączona jest szybką linią światłowodową z podstawowym ośrodkiem przetwarzania danych Agencji w Sękocinie koło Warszawy. W przypadku ewentualnej awarii ośrodka podstawowego, centrum zapasowe będzie gotowe do przejęcia przetwarzania danych i zapewni nieprzerwane funkcjonowanie systemu informatycznego.

Prace nad utworzeniem zapasowego centrum przetwarzania danych systemu informatycznego rozpoczęto w 2004 roku. Centrum powstało przy współpracy z firmą Hewlett Packard Polska, z którą Agencja ma podpisaną umowę dotyczącą utrzymania systemu informatycznego i infrastruktury teletechnicznej.

W połowie czerwca przeniesiono produkcje informatyczną z dotychczasowej serwerowni zlokalizowanej w Sękocinie do serwerowni zapasowej w Piasecznie.Odbyło się to w sposób nieodczuwalny dla użytkowników. Następny etap prac polegać będzie na rekonfiguracji sprzętu komputerowego w serwerowni pierwotnej w Sękocinie, aby od 2007 roku obie serwerownie pracowały już w układzie równoległym.