Zakupami rządzą przyzwyczajenia

12 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Oddziały IT nie kalkulują opłacalności zakupów, decydując się na zakupy sprzętu u aktualnego dostawcy.

Taki obraz rynku malują badania dokonane pośród 200 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników. 61% z ankietowanych firm zakupuje sprzęt posiadanej już marki, bez sprawdzenia oferty konkurencji i oszacowania opłacalności.

Tylko 12% przedsiębiorstw bada ofertę rynkową porównując oferty przynajmniej trzech dostawców, podczas gdy 17% firm zadowala się mniej skomplikowanym procesem porównawczym.

Analitycy wymieniają trzy główne powody takiej strategii firm: trudności w ocenieniu nakładów pracy potrzebnych do wdrożenia i funkcjonowania nowych rozwiązań, skłonność do rozpatrywania kosztów sprzętu w oderwaniu od problemu biznesowego, który ma zostać rozwiązany oraz pośpiech przy podejmowaniu decyzji.