Zakup oprogramowania jest zakupem nowej technologii

Odrzucając poprawki proponowane przez Senat, Sejm utrzymał korzystne zapisy w ustawie dotyczącej niektórych form wspierania działalności innowacyjnej.
Podtrzymane przepisy dają każdemu przedsiębiorcy możliwośc odpisania 50% wydatków na zakup nowych technologii od podstawy opodatkowania. Senat próbował wykluczyć z listy nabytków uprawniających do takiej ulgi zakup oprogramowania, argumentując to interesem fiskalnym państwa.

Sejm uchwalił ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej na początku kwietnia 2006. Była to nowelizacja ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2006 roku. Zmiany wynikały z konieczności wyłączenia ulgi podatkowej z tytułu zakupu nowej technologii z regulacji europejskich, dotyczących regionalnej pomocy publicznej.

Dodaj komentarz