Yahoo! jednak dla Microsoftu?

14 kwietnia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Mimo ofert napływających ze wszystkich stron to propozycja Microsoftu wydaje się mieć pierwszeństwo w zarządzie Yahoo!.

Po złożeniu przez Microsoft oferty kupna wspartej ultimatum dotyczącym terminu podjęcia decyzji włodarze Yahoo! musieli ją podjąć. Nie ułatwia im życia to, że do gry włączyły się inne przedsiębiorstwa.

Z propozycją włączenia w struktury Yahoo! portalu AOL – w zamian za 20% akcji – wystąpił Time Warner. News Corp z kolei chce, aby połączyć należący do niego MySpace z MSN oraz Yahoo!, tworząc zupełnie nowy podmiot.

Okazywane przez gigantów zainteresowanie przejęciem Yahoo! wynika z chęci zbudowania podmiotu mogącego konkurować z Google’em na rynku reklam w Internecie.