Wyrok Arbitrów odrzuca protest TP

Zespół Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wydał wyrok odrzucający protest TP do decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, bez rozpatrywania zarzutów merytorycznych.

TP złożyła protest do Sądu Arbitrażowego, do decyzji o wyborze tańszej i ważnej oferty konsorcjum Crowley Data Poland, ATM i Exatel na realizację sieci telekomunikacyjnej dla polskiego systemu sądów, prokuratur i więziennictwa.

Odrzucając protest TP Sąd Arbitrażowy jednoznacznie stwierdził, iż zarzuty nie będą rozpatrywane, gdyż wcześniej zostały w całości odrzucone prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego. Polskie prawo nie pozwala na dwukrotne sądzenie tej samej sprawy (zarzutów), z powództwa tego samego podmiotu.

Ponadto w uzasadnieniu wyroku Zespół Arbitrów uznał działania TP za nadużycie prawa, czynione w celu niedopuszczenia do podpisania umowy pomiędzy zamawiającym, czyli Ministerstwem Sprawiedliwości, a Konsorcjum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *