Wyniki Acera za II kwartał 2009

Zgodnie ze wstępnymi danymi z ogólnoświatowego rynku, opublikowanymi przez firmę Gartner Inc., Acer zajmuje trzecie miejsce na ogólnym rynku PC i w 2 kwartale 2009 odnotowała wzrost liczby sprzedanych komputerów wynoszący 34,2% w skali roku. Na podstawie wstępnych danych z rynku, ogłoszonych przez Gartner, Inc., można stwierdzić, że firmę Acer, z 13,5% udziału w rynku, dzieli zaledwie 0,1 punktu procentowego  od konkurenta zajmującego drugie miejsce w rankingu z 13,6% udziału w rynku.

Wstępne dane za drugi kwartał 2009, opublikowane przez Gartner, Inc.,
świadczą o kurczeniu się ogólnoświatowego rynku komputerowego, ze
spadkiem o 4,8% w porównaniu do drugiego kwartału 2008. W tych
warunkach firma Acer uzyskała 13,5% udziału w łącznej sprzedaży
komputerów, osiągając wzrost o 34,2% (2 kw. 2009 w porównaniu do 2 kw.
2008).

Wstępne dane za ostatni kwartał, opublikowane przez Gartner, Inc.,
wskazują, że pod względem wielkości sprzedaży firma Acer zajęła drugie
miejsce na ogólnym rynku PC w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki, osiągając 20,6% udziału w rynku oraz wzrost o 21,6% (2 kw. 2009
w porównaniu do 2 kw. 2008). Firma Acer jest przekonana, że takie wyniki są warte
odnotowania, zwłaszcza że w tym samym okresie na ogólnym rynku PC w
regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki odnotowano spadek o 10,9%.

Dodaj komentarz