Współpraca z DNS i NetApp

2 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

DNS Polska oraz Network Appliance podpisały umowę dystrybucyjną oraz zacieśniły współpracę w zakresie promocji i technicznego opracowania produktów, edukowania klientów, serwisu oraz wsparcia.

Do momentu podpisania umowy, współpraca DNS Polska i NetApp rozwijała się przez ostatnich kilka lat w licznych projektach realizowanych na rynku europejskim. Wartość każdego zintegrowanego rozwiązania z dziedziny zarządzania bazami danych, wirtualizacji serwerów, bezpieczeństwa czy zgodności danych znacząco wzrasta po uzupełnieniu jego zaplecza o solidne pamięci masowe dostępne poprzez sieć.

Współpraca między NetApp a DNS została zawiązana dla umożliwienia obu firmom zaoferowania małym i dużym przedsiębiorstwom kompletnych rozwiązań przeznaczonych do krytycznych środowisk biznesowych. Po zintegrowaniu, uzupełniające się oferty tandemu NetApp – DNS ułatwią partnerom proponowanie i wprowadzanie na rynek rozwiązań z dziedziny zarządzania infrastrukturą i aplikacjami, jak również zintegrowanych rozwiązań dotyczących baz danych, środowisk wirtualizacji, archiwizacji czy spełnienia wymagań prawnych.

Partnerstwo NetApp i DNS będzie skoncentrowane na rozwiązaniach ułatwiających zarządzanie danymi biznesowymi przy jak najniższym koszcie obsługi i szybkim zwrocie z inwestycji. Jest też ono ukierunkowane na oferowanie rozwiązań zapewniających: odtwarzanie systemów po awarii, środowisk testowych i rozwojowych, oraz na optymalne wykorzystanie pamięci masowych.