Wrocław: komputerowy system analiz rynku pracy

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej opracowali system HSC Populus, służący do przeprowadzania strategicznych analiz rynku pracy – oprogramowanie powstało z inicjatywy prezydenta Wrocławia.
System przeprowadza na bieżąco analizę danych otrzymywanych z urzędów pracy oraz ośrodka badawczego Pentor. HSC Populus ma umożliwić dokładne poznanie struktury wrocławskiego rynku pracy oraz estymację jego rozwoju w przyszłości.

„Najcenniejsze jest to, że program potrafi zdiagnozować strukturę rynku pracy na podstawie obecnych danych, a następnie prognozować jej zmiany w przyszłości. Poza tym jest on dynamiczny, ponieważ cały czas wprowadzane są nowe, aktualne dane” – powiedział PAP Krzysztof Burnecki z Politechniki Wrocławskiej.

Pozyskane w ten sposób informacje stanowią bezcenną pomoc w planowaniu nowych inwestycji. System, którego koszt wyniósł 160 tysięcy złotych, sfinansowało miasto. Będą z niego mogli korzystać nieodpłatnie wszyscy chętni.

„W poprzedniej kadencji skupiłem się na tworzeniu miejsc pracy, a teraz musimy zmierzyć się z ich obsługą oraz ściąganiem kolejnych inwestycji. A tu najważniejsze jest zrównoważenie podaży i popytu na rynku pracy” – stwierdził Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia podczas prezentacji systemu HSC Populus – „Jego operatorem będzie Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i do niej powinni zgłaszać się chętni. Dostęp będzie bezpłatny”.

System będzie rozbudowywany o kolejne segmenty, jak np. płace oraz gęstość zatrudnienia. Docelowo dane i analizy HSC Populus mają objąć dawne województwo wrocławskie, a nawet cały Dolny Śląsk.

Dodaj komentarz