Władze Nokia Siemens Networks

23 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Nokia i Siemens ogłaszają skład kadry kierowniczej w Nokia Siemens Networks.
Wczoraj Nokia i Siemens ogłosiły skład przyszłej kadry kierowniczej Nokia Siemens Networks, czyli utworzonego niedawno joint venture z równym udziałem 50-50, składającym się z grupy biznesowej Nokia Networks oraz działu rozwiązań i usług dla operatorów firmy Siemens.

Mika Vehviläinen obejmie stanowisko Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer). Vehviläinen w chwili obecnej jest Wiceprezesem i Dyrektorem Generalnym Sieci (Senior Vice President & General Manager, Core Networks, Nokia). Jako Dyrektor Operacyjny, Vehviläinen będzie odpowiedzialny za następujące działy biznesowe firmy: Dostęp Radiowy, Systemy Zarządzania, Aplikacje i Usługi Sieciowe, Sieci IP i Sieci Transportowe, a także Dostęp Szerokopasmowy. Oprócz tego będzie nadzorował działy takie jak produkcja i logistyka, dział technologiczny.

Karl-Christoph Caselitz obejmie stanowisko Dyrektora Operacyjnego Rynku (Chief Market Operations Officer). W chwili obecnej jest on Dyrektorem Sieci Komórkowych w Siemens Communications. Jego obowiązki, jako Dyrektora Operacyjnego Rynku, polegać będą na nadzorowaniu operacji regionalnych, współpracy z globalnymi operatorami, a także zarządzaniu sprzedażą i marketingiem. Nadzorować będzie, także oddział serwisu Nokia Siemens Networks.

Peter Schönhofer zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obejmie stanowisko Głównego Dyrektora Finansowego (Chief Financial Officer). Schönhofer jest w chwili obecnej członkiem zarządu Siemens AG Austria. Schönhofer będzie odpowiedzialny za wszelkie działania finansowe firmy Nokia Siemens Networks, a także za zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej.

„Jest to zespól składający się z najlepszych ludzi wybranych z firm-matek” – powiedział Simon Beresford-Wylie, który obejmie funkcję dyrektora generalnego (Chief Executive Officer) w firmie Nokia Siemens Networks bezpośrednio po dokonaniu fuzji – „Będą oni odgrywać wiodącą rolę w procesie planowania i integracji a także w fazie jego wdrażania. Jestem dumny z faktu, że osoby te będą moimi partnerami w przyszłości.” Beresford-Wylie jest obecnie wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem generalnym działu Networks firmy Nokia.