Wirtualizacja – gadżet IT czy narzędzie biznesowe?

Praktyczna implementacja wirtualizacji staje się powszechnością – według badania przeprowadzonego przez Hewlett-Packard, projekty wirtualizacji zostały rozpoczęte przez 86% podmiotów odpowiedzialnych za decyzje dotyczące technologii.

Wirtualizacja postrzegana jest jako koncepcja odnosząca się do abstrakcji zasobów technicznych w różnych aspektach IT, zapewniająca efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów technicznych środowiska informatycznego poprzez modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, oraz dostosowanie ich do wymagań użytkownika.

Postrzeganie wirtualizacji wciąż jednak jest dość ograniczone. Technologia ta jest często identyfikowana jako zagadnienie wyłącznie informatyczne, swoisty „Gadżet informatyczny”. Co więcej, wirtualizacja traktowana jest przez większość menedżerów jako punktowo lokalizowana w obszarze wyizolowanego środowiska i postrzegana jako doraźny środek rozwoju infrastruktury IT.
Zdarza się także, że wirtualizacja jest identyfikowana zamiennie z warstwą oprogramowania zabezpieczającego współistnienie kilku środowisk systemowych.

alfred.steinecker
Alfred Steinecker, Business Manager Horizontal Solutions & Marketing , Heewlett-Packard

HP podaje szersze definicje wirtualizacji: według jednej z nich, technologia ta to koncepcja wykorzystywana w celu znacznego uproszczenia architektury, standaryzacji środowisk oraz mechanizmów sposobu zarządzania nimi.

Wykorzystanie wirtualizacji pozwala działowi IT znacznie szybciej reagować na potrzeby biznesowe poprzez poprawę efektywności działania środowiska IT.

Zdecydowana większość respondentów nowego badania HP przewiduje do 2010 r. wirtualizację zaledwie 25% swojego środowiska informatycznego. Wielu respondentów spodziewa się wirtualizacji 75% środowiska.

 


Tylko 30% osób odpowiedzialnych za decyzje techniczne uważa wirtualizację za przydatne narzędzie biznesowe Oni właśnie określają potencjał wirtualizacji jako narzędzia pomocnego w utrzymaniu ciągłości biznesu, adaptowania technologii do rosnących i zmieniających się potrzeb w zakresie technologii oraz zmniejszającego koszty ogólne.

 

wirtualizacja decyzje mini

 

Najbardziej znane osobom odpowiedzialnym za decyzje techniczne korzyści z wirtualizacji to obniżenie kosztów (80%) i zwiększenie wydajności (70%),

Jedynie 37% osób odpowiedzialnych za decyzje techniczne kojarzy wirtualizację z przyspieszeniem rozwoju, a 35% z poprawą konkurencyjności.


Największymi barierami lub utrudnieniami mającymi negatywny wpływ na wirtualizację są: nakłady inwestycyjne, szkolenie personelu, oczekiwanie na zgodę ze strony kadry zarządzającej oraz planowanie infrastruktury. Kwestie związane ze szkoleniem personelu i jego doświadczeniem są ściśle związane z problemem efektywnego zarządzania zasobami fizycznymi i wirtualnymi.

 

wirtualizacja zagrozenia mini

55% respondentów wyraziło opinię, że konieczne jest wprowadzenie zmian w kulturze organizacyjnej lub zwiększenie zaangażowania działów oraz większe nakłady na szkolenie personelu.

Wskazywanymi przez HP korzyściami z wdrożenia środowiska zwirtualizowanego jest szybsze udostępnianie aplikacji i świadczenie usług wykorzystanie nieużywanych zasobów i pojemności, większe skoncentrowanie się na priorytetach biznesowych, większe bezpieczeństwo i łatwość zarządzania, wyższy zwrot z inwestycji oraz lepsza ochrona danych użytkowników.

 

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x