WINUEL zmodernizuje SIRE

21 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Za 57,9 mln złotych WINUEL SA zmodernizuje System Informatycznego Rynku Energii Elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Przedmiotem kontraktu jest kompleksowa modernizacja infrastruktury i oprogramowania systemu obsługującego kluczowe procesy związane z planowaniem, sterowaniem i rozliczaniem rynku bilansującego energii elektrycznej w Polsce.

Celem projektu jest podniesienie niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu SIRE, dostosowanie systemu do zmieniających się zasad działania rynku oraz modernizacja technologiczna oprogramowania i infrastruktury technicznej eksploatowanego od 2001 roku systemu. Umowa obejmuje także objęcie zmodernizowanego systemu trzyletnią gwarancją.

Zgodnie z kontraktem start produkcyjny systemu zaplanowany jest przełom marca i kwietnia 2007 roku, zaś zakończenie całości prac na koniec 2007 roku.