Wi-Fi zagrożone patentem

21 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Teksański sąd wydał wyrok korzystny dla australijskiej agencji posiadającej patenty na technologie leżące u podstaw 802.11a i 802.11g oraz opracowywanego 802.11n.

Sędzia zadecydował, że wydany w 1996 roku dla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), australijskiej narodowej agencji naukowej, jest wiążący. Decyzja zapadła podczas procesu Csiro kontra Buffalo Technology, małego producenta routerów bezprzewodowych.

Przedsiębiorstwo zostało zobligowane do wypłacenia australijskiej agencji odszkodowania o wysokości od 1,5 do 2 mln dolarów – o ile nie wygra apelacji. W razie zaistnienia precedensu roszczenia CSIRO mogą w prosty sposób dotknąć ponad 100 innych przedsiębiorstw produkujących sprzęt Wi-Fi.

CSIRO twierdzi, że posiada patenty na wykorzystywaną w zakwestionowanych standardach technologię OFDM – rozdzielania sygnału na różne częstotliwości dla zwiększenia wydajności.

W 2005 roku sprawę przeciwko CSIRO wytoczyło konsorcjum Dell, HP, Intel, Microsoft i Netgear. Pozywający domagali się unieważnienia patentu posiadanego przez CSIRO. Sprawa aktualnie jest zawieszona; CSIRO poprosiło o przeniesienie procesu z San Francisco do Tyler w Teksasie, gdzie sędzia Leonard Davis – zajmujący się sprawą CSIRO kontra Buffalo Technology – „dokonał wnikliwej analizy przypadku”.