„Wędka technologiczna” na patenty

Program „Wędka technologiczna”, mający fukncjonować w ramach budżetu zadaniowego, przewiduje wprowadzenie rozwiązań pozwalających naukowym ośrodkom badawczym na komercjalizowanie swoich patentów, praktyczną współpracę naukowców z podmiotami gospodarczymi i pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o polskie wynalazki.

„Wędkę” przedstawiła sekretarz stanu w kancelarii premiera Teresa Lubińska, kierująca pracami zespołu ds. budżetu zadaniowego. W 2007 roku na realizację tego programu potrzeba 900 mln złotych. W kolejnych latach budżet „Wędki” (w ramach środków z budżetu państwa) byłby coraz większy, np. w 2008 1,2 mld złotych a rok później 1,5 mld złotych. Do tego co roku dochodziłyby jeszcze pieniądze z UE oraz fundusze przekazywane przez przedsiębiorców.

Program zakłada zmianę warunków i zasad współpracy środowiska naukowo-badawczego z biznesem. Celem ma być wzrost innowacyjności m.in. poprzez opracowywanie nowoczesnych technologii, patentów i projektów pod kątem konkretnych przedsiębiorstw, w których byłyby wdrażane. Ośrodki badawcze mogłyby otrzymywać dywidendy za przekazanie firmie opracowanej przez swoich pracowników naukowych licencji na własność.

Dane statystyczne wskazują, że w Polsce przypadają średnio 2 patenty na 1 mln mieszkańców, podczas gdy w Czechach jest to 10, a na Węgrzech – 18. Tylko jeden procent naszego eksportu jest oparty o wysoką technologię, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten sięga 40%.

Dodaj komentarz