WD zakończył rok fiskalny z zyskiem

Firma Western Digital ogłosiła wczoraj wyniki finansowe za zakończony 3 lipca br.  IV kwartał fiskalny. W roku podatkowym 2009, spółka odnotowała przychód w wysokości 7,5 miliarda dolarów, zysk netto na poziomie 470 milionów dolarów czyli 2,08 dolara za akcję, w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym to przychód wyniósł 8,1 miliarda, a zysk netto 867 milionów (co daje 3,84 dolara za akcję). Zysk ten uwzględnia 14 milionów dolarów wydanych na opłaty związane z  przejęciem SiliconSystems Inc, 112 milionów na koszty restrukturyzacji, 18 milionów zysku ze sprzedaży majątku fabryki talerzy magnetycznych i innych aluminiowych elementów dysków twardych w Sarawak w Malezji oraz 4 miliony z tytułu ulg podatkowych związanych z planami restrukturyzacyjnymi.

Za IV kwartał fiskalny cały przychód ze sprzedaży 40 milionów dysków
twardych wyniósł 1,9 miliarda,  a zysk netto 196 milionów, co daje 86
centów za akcję. W czwartym kwartale wyniki obejmują 5 milionów dolarów
dochodu z korzystnych rozliczeń restrukturyzacji międzyokresowych oraz
18 milionów zysku ze sprzedaży majątku fabryki w Sarawak w Malezji. 
Gdyby wyłączyć te koszta, zysk netto (liczony wg zasad non-GAAP)
wyniósłby 173 milionów dolarów, czyli 76 centów za akcję.

Z operacji w czwartym kwartale spółka wygenerowała 349 milionów dolarów
w gotówce, co na koniec roku dało wynik 1,8 miliarda dolarów w gotówce
i innych środkach pieniężnych.

Stały wzrost zysków WD w ciągu całego roku 2009 to efekt inwestycji w
nowe technologie, rozszerzenia linii swoich urządzeń oraz zwiększania
możliwości produkcyjnych. Istotna jest też konsekwencja przy
wprowadzaniu na rynek pionierskich produktów, w rodzaju
zaprezentowanego parę dni temu dysku 2,5 cala – 1 TB WD Scorpio Blue.

W dość wymagających czasach  dla światowej ekonomii oraz przemysłu IT,
WD utrzymał rentowność i pozytywne przepływy pieniężne przez cały 2009
rok
– powiedział John Coyne, prezes i CEO WD. – Nasze wyniki za  IV
kwartał oraz cały rok fiskalny 2009  pokazują istniejące preferencje
klientów w stosunku do produktów WD opartych na wyjątkowej jakości,
wydajności oraz dostępności, w takim samym stopniu jak ciągłej
efektywności modelu biznesowego WD oraz pasji, elastyczności i 
potencjału zespołu WD
.

Dodaj komentarz