Wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego

21 stycznia 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Dziś wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, podpisana przez prezydenta 10 grudnia 2012 roku. Ustawa implementuje zapisy unijne, przewiduje rozwiązania zwiększające uprawnienia abonentów i użytkowników, optymalizuje obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz usprawnia regulacje rynku telekomunikacyjnego.

Znowelizowana ustawa uwzględnia postanowienia wyroku TS UE w sprawie zakazu uzależniania zawarcia umowy dotyczącej korzystania z jednej usługi (np. telefonu) od zamówienia innych usług (np. telewizji kablowej czy internetu). Umowy, regulaminy i cenniki muszą mieć jasną, zrozumiałą i przystępną formę. Klient powinien mieć pełne rozeznanie w zakresie usług, które oferuje mu przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Ustawa wprowadza możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej dostawcy. Dzięki tym zmianom można nie tylko zawrzeć umowę bez wychodzenia z domu, ale także dokładne zapoznać się z proponowanymi warunkami i podjąć świadomą decyzję.

Ponadto nowe przepisy mają chronić abonentów przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców internetu. Nowelizacja nakłada także na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje ponadto, że tzw. czas retencji danych przez operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej będzie wynosił 12 miesięcy.