Want2Learn – Wrocław kształci wyalienowanych

5 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Incenti został jednym z partnerów realizowanego przez Wrocław programu Want2Learn.

Celem projektu jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych młodzieży w wieku 18-24 lat, która doświadcza nierówności na rynku pracy i jest zagrożona wykluczeniem społecznym. W ramach programu została stworzona platforma internetowa www.want2learn.pl, na której dostępne będą szkolenia zawodowe oraz porady dotyczące zatrudnienia i utrzymania pracy przez młodzież.

Firmy i instytucje zaangażowane w projekt zamierzają stworzyć nowe metody pracy oraz wspierania tzw. trudnej młodzieży w walce z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Incenti, jako partner projektu, zapewnia opracowanie i przygotowanie e-learningowych kursów zawodowych oraz instalację i konfigurację platformy e-learningowej Oracle iLearning w swoim Ośrodku Przetwarzania Danych we Wrocławiu.

Oprócz Incenti partnerem programu jest firma Vulcan – producent oprogramowania edukacyjnego, w projekcie uczestniczą rownież Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Gliwic, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR oraz Stowarzyszenie PRO SILESIA ET EUROPA.