W kwietniu sąd nad SCO

20 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

29 kwietnia rozpocznie się w sądzie federalnym w Salt Lake City rozprawa dotycząca rozważenia przyznania Novellowi odszkodowania od SCO.

Sprawa miała być rozpatrywana pierwotnie we wrześniu ubiegłego roku, SCO wystąpiło jednak wcześniej o ochronę przed bankructwem – amerykańskie prawo chroni w takim wypadku podmiot przed wszystkimi roszczeniami wierzycieli, dając czas na reorganizację i powrót do zyskowności.

Novell zarzucił w międzyczasie SCO próby spieniężenia aktywów, które mogłyby posłużyć do zaspokojenia zasądzonych ewentualnie przez sąd roszczeń. Prowadzący sprawę sędzia przychylił się do punktu widzenia spółki i zezwolił na przeprowadzenie rozprawy.

Kwota odszkodowania zarządzona na rzecz Novella może przekroczyć 25 mln dolarów – to więcej, niż wynosi aktualnie szacowana wartość całego SCO.