W co gra RMF FM akcjami Interii?

RMF FM zmieniło sposób zabezpieczenia kredytu w BRE Banku – hipotekę kaucyjną na nieruchomości w podkrakowskich Mogilanach zamieniono na pakiet 380 tysięcy akcji portalu Interia.pl.
Na papierach ustanowiono jednocześnie blokadę, powołując się na ustawę o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Razem z akcjami RMF FM przekazało BRE Bankowi prawo głosowania oraz pobierania dywidendy. Bank zadeklarował, że będzie korzystał z przyznanych mu uprawnień.

Deklarowana przez Broker FM (właściciela RMF FM) wartośćzastawionych akcji to 24,4 mln zł i jest zdecydowanie wyższa niż ich wartość ewindencyjna w księgach RMF FM. W wyniku operacji łączny udział Broker FM (bezpośredni i przez RMF FM) w Interii spadł do 22,45% akcji i 32,98% głosów na WZA.

Smaczku dodaje fakt, że zastawu akcji Interii dokonano na jeden dzień przed końcem wezwania do sprzedaży ackji Brokera FM przez wydawnictwo Bauer. Przed operacją Broker FM posiadał 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Interii. Po przejęciu Brokera przez Bauer wydawnictwo stałoby się znaczącym akcjonariuszem Interii.

Comarch – drugi duży akcjonariusz Interii – podejrzewa, że manewr RMF FM to sposób, aby Bauer uniknął wezwania do sprzedaży akcji portalu. Przyponijmy, że różnica zdań na temat sprzedaży Interii stała się przyczyną konfliktu między Brokerem i Comarchem.

Dysponując ponad 33-procentoą pulą głosów, wydawnictwo musiałoby ogłosić wezwanie na papiery i osiągnąć 66-procentowy próg w głosach na walnym spółki lub sprzedać część akcji. Każdy z tych ruchów miałby spore znaczenie zarówno dla innych inwestorów (mogliby z zyskiem sprzedać papiery Interii), jak i dla Bauera. Zmuszony do ogłoszenia wezwania musiałby wyłożyć ponad 230 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że blokada akcji nie wpływa na sytuację

Dodaj komentarz