VMware zwiększa wartość IPO

Na kilka dni przed przeprowadzeniem publicznej emisji akcji VMware zdecydowało się na podniesienie ceny oferowanych walorów.

Spółka spodziewa się sprzedać 33 mln akcji w widełkach cenowych 27-29 dolarów. Wcześniejsze deklaracje spółki mówiły o cenie od 23 do 25 USD za akcję.

Oferta może zostać przeprowadzona już 13 sierpnia, nowojorska giełda wyraziła bowiem zgodę na dopuszczenie do obrotu udziałami VMware na swoim parkiecie. Z 33 mln emitowanych akcji, 26,5 mln ma objąć właściciel spółki, EMC. Łącznie da mu to około 87% udziałów.


Innymi udziałowcami VMware są od niedawna Intel i Cisco, ich zaangażowanie w spółkę jest jednak niewielkie. Z publicznej emisji akcji VMware spodziewa się uzyskać około 866,2 mln dolarów. Środki posłużą między innymi na spłatę zadłużenie w EMC wysokości 350 mln dolarów oraz do odkupienia siedziby spółki.

Dodaj komentarz