Vivendi nie dogaduje się z Elektrimem

15 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Elektrim złożył francuskiemu Vivendi ofertę zakupu udziałów Elektrim Telekomunikacja oraz udziałów Carcom za kwotę 1 mld euro z równoczesnym zakończeniem wszelkich sporów dotyczących udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Vivendi odrzuciło ofertę, co Zarząd Elektrimu „przyjął z zaskoczeniem”. W jego ocenie, Vivendi wybrało drogę konfrontacji w miejsce polubownego uregulowania wzajemnych stosunków.

„Vivendi woli upierać się przy swoich bezpodstawnych żądaniach prowadzących do długotrwałych postępowań sądowych, zamiast podporządkować się prawomocnym wyrokom i stosować do przepisów obowiązującego prawa. Odrzucenie tej oferty potwierdza, że rzeczywistym celem Vivendi jest doprowadzenie Elektrimu do upadłości i przejęcie tą drogą majątku Elektrimu” – czytamy w komunikacie wydanym przez Zarząd Elektrimu.