Uruchomiono e-GIODO

W piątek została uruchomiona elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Umożliwia ona dostęp za pośrednictwem Internetu do jawnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Inspektora.

Na stronie internetowej www.giodo.gov.pl znajduje się odpowiedni formularz, po wypełnieniu którego będzie można wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną. Warunkiem jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego.

Projekt e-GIODO kosztował 1,6 mln złotych i został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006”. Jego celem jest zwiększenie dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Działanie to ma zapewnić rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności. Wprowadzenie systemu ma przyczynić się także do wzrostu poziomu obsługi obywateli, zbliżając go do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje i rozpatruje skargi, dotyczące ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz