UOKiK przeciwko nc+

3 kwietnia 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Trwająca od kilku dni afera z ofertą programową nc+ trafiła oficjalnie do UOKiK-u. Urząd sprawdzi, czy ITI Neovision, jednostronnie zmieniając cenę i ofertę programową telewizji n na ofertę nc+ tym abonentom, którzy zawarli umowy na czas oznaczony, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.

Ze skarg abonentów nadsyłanych do UOKiK wynika, że gdy konsument nie zrezygnuje do 19 kwietnia z dotychczasowej umowy, zostanie ona od 1 maja automatyczne zastąpiona ofertą nc+ obowiązującą przez 18 miesięcy. Wątpliwości wzbudziło dokonanie przez spółkę jednostronnej zmiany umów (zarówno ceny, jak i oferty programowej) zawartych na czas oznaczony, a także zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji oraz informowanie o nowej ofercie listem zwykłym.

Zdaniem urzędu, konsument, zawierając umowę na czas oznaczony ma prawo do jej realizacji na niezmiennych warunkach do końca obowiązywania kontraktu. Jednostronna zmiana warunków umowy może naruszać dobre obyczaje, ponieważ uzależniona jest wyłącznie od woli przedsiębiorcy. Konsument w takiej sytuacji może przyjąć propozycję lub ją odrzucić – nie ma możliwości realizacji usług na dotychczasowych zasadach. Tym bardziej, że aby móc skorzystać z oferty n musiał ponieść koszty zakupu i instalacji dekodera oraz anteny satelitarnej.

Postępowanie przeciwko ITI Neovision może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.