Unia daje 100 mln na rozwój

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponuje jeszcze 100 milionami złotych przeznaczonymi na dotacje na badania stosowane i prace rozwojowe.

O pieniądze mogą starać się firmy wdrażające nowoczesne rozwiązania technologiczne. Fundusze przeznaczone są na finansowanie badań, których efekty znajdą bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Przedsiębiorstwa starające się o dotacje mogą prowadzić badania samodzielnie bądź w kooperacji z instytucjami badawczo-rozwojowymi.

„Z puli około 120 mln euro, jakie do końca tego roku miało rozdzielić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najchętniej sięgano po środki na inwestycje, na przykład na rozbudowę laboratoriów” – mówi Anna Dobrowolska, wicedyrektor Departamentu Badań na Rzecz Gospodarki. Ten rodzaj środków jest już wyczerpany.

Ministerstwo czeka na projekty jeszcze tylko do 29 grudnia. Wysokość dofinansowania jest praktycznie nieograniczona (gdy sięga 25 mln euro, wtedy potrzebna jest indywidualna zgoda UE), liczą się ciekawe projekty. Dotychczas w grę wchodziły kwoty od 240 tys. euro do ponad 3 mln euro.

Dodaj komentarz