Ulga IP BOX. Jak zapłacić niższy podatek?

IP BOX to preferencyjna stawka podatkowa dla przedsiębiorstw, które zarabiają dzięki wypracowaniu własności intelektualnej. Dochody osiągnięte dzięki niej obłożone są podatkiem w wysokości 5%, jednak żeby z ulgi skorzystać, trzeba najpierw otrzymać zgodę od fiskusa.

IP BOX (Intellectual Property Box) po raz pierwszy można zastosować do dochodów za 2019 rok. Ulga powstała z myślą o o przedsiębiorstwach, które mogą pochwalić się osiąganiem zysków dzięki wykorzystywaniu prawa własności intelektualnej. Ta nowość, w odróżnieniu na przykład od Split Payment, została przywitana przez przedsiębiorców z zadowoleniem.

Niższą stawkę, wynoszącą 5%, można zastosować w rozliczaniu dochodów ze sprzedaży towarów i usług związanych z tymi prawami w części, w jakiej te prawa zostały wypracowane, rozwinięte lub ulepszone przez polskiego podatnika.

Ulgę można wykorzystać w przypadku sprzedaży oprogramowania. W takim przypadku, zanim jednak zastosuje się IP BOX, trzeba wcześniej skontaktować się z fiskusem i uzyskać indywidualną opinię, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do programu.

Pozytywną opinię zyskał już między innymi CD Projekt RED. Polskie studio będzie mogło stosować stawkę 5% do przychodów ze sprzedaży gier o Wiedźminie, co przyczyniło się do wzrostu cen akcji dewelopera i rekordowej kapitalizacji, przekraczającej 30 mld złotych.

Dla kogo powstała ulga IP BOX i jak można z niej skorzystać?

IP BOX. 5% podatku od dochodów osiąganych dzięki prawu własności intelektualnej

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:

  • podatnik jest zobowiązany od momentu rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z praw własności intelektualnych prowadzić osobną ewidencję spełniającą wymogi określone w przepisach;
  • podatnik tworzy oprogramowanie, ulepsza i/lub rozwija, a w wyniku tego powstaje utwór podlegający ochronie prawnej z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nadto przenosi całość autorskich praw majątkowych do wytworzonych przez siebie programów komputerowych na zleceniobiorcę, za co otrzymuje wynagrodzenie
  • autorskie oprogramowanie przez podatnika tworzone jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej

Eksperci ostrzegają, że przepisy regulujące rozliczanie się w ramach ulgi IP BOX są skomplikowane i wymagają pomocy specjalistów. Tłumaczy to Piotr Juszczyk z inFaktu:

Nowa ulga miała być zachętą do prowadzenia działalności innowacyjnej, ale wdrożenie IP BOX przez podatnika może okazać się bardzo złożone i czasochłonne. Może okazać się, że ponownie będą musieli zatrudnić specjalistę takiego jak doradca podatkowy. Ponownie, gdyż wielu programistów skorzystało już z profesjonalisty na etapie przygotowywania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Jednak na etapie rozliczenia z fiskusem może okazać się, że to dopiero początek.

Dochody rozliczane w ramach IP BOX wymagają prowadzenia odrębnej ewidencji. Powinna ona zapewniać wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (lub straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Dodaj komentarz