UKE wygrywa z TP

19 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi TP na postanowienia wydane przez Prezesa UKE.

TP na rozprawie w dwóch sprawach podniosła zarzut nieważności postanowień Prezes UKE z uwagi na fakt, iż postanowienia wydane zostały przez osobę powołaną na to stanowisko w sposób niezgodny z przepisami prawa. Sąd w obu wypadkach oddalił skargi TP.

W motywach ustnych WSA stwierdził, iż nie podziela stanowiska TP S.A. co do nieważności zaskarżonych postanowień. Sąd podniósł, iż decyzje, których treść wyjaśniał Prezes UKE zostały podpisane przez osobę, która powołana została przez organ do tego upoważniony mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W chwili podpisania zaskarżonych decyzji czy też postanowień był piastun tego organu administracji – więc zdaniem WSA nie ma mowy o rażącym naruszeniu prawa.

WSA odniósł się również do spraw niedawno rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż także Sąd Najwyższy nie dopatrzył się naruszeń w tej kwestii.