UKE ukarało Tele2

Prezes UKE nałożył na Tele2 Polska karę 1 mln złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Z materiału dowodowego zebranego przez Prezesa UKE wynika, iż w trakcie pozyskiwania telefonicznego klientów partnerzy Tele2 nie podawali pełnej i rzetelnej informacji wynikającej z faktu zawierania umowy na odległość. Schematy rozmowy ustalone przez Tele2 nie były w pełni respektowane przez partnerów Tele2 w czasie procedury telefonicznego pozyskiwania klienta.

Rozmowy wykonywane przez telemarketerów były tak prowadzone, by doprowadzić rozmówcę do przekonania, iż Tele2 w rozmowie telefonicznej przedstawia ofertę, a rozmówca wyraża jedynie zgodę na wysłanie materiałów promocyjnych dotyczących świadczonych usług. Po tak przeprowadzonej rozmowie klient Tele2 odbierając materiał, na wysłanie którego w czasie rozmowy telefonicznej wyraził zgodę w przekonaniu, że kwituje wyłącznie odbiór przesyłki, podpisywał dokument będący zleceniem preselekcji na rzecz Tele2.

„Tele2 ponosi odpowiedzialność za swoich partnerów handlowych i powinna ich w taki sposób dobierać i egzekwować ich zobowiązania, by dochować wszelkich standardów działania i wypełniać nakazy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa” – czytamy w uzasadnieniu decyzji. Na wysokość ustalonej kary miał wpływ fakt, że spółka wykazała dobrą wolę i pełną współpracę w czasie prowadzonego przez UKE postępowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *