UKE: kara za WLR wyniesie ponad 100 mln

Ewentualna kara dla TP za brak wdrożenia usługi hurtowego zakupu abonamentu (WLR) będzie znacznie wyższa niż 100 mln zł i może sięgnąć najwyższego dopuszczalnego prawem poziomu 3% przychodów spółki.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wyznaczył 14 września jako datę rozpoczęcia hurtowej odsprzedaży przez TP abonamentu innym operatorom. Pierwsze z TP porozumiało się Tele2, Telekomunikacja stara się jednak opóźnić termin rozpoczęcia świadczenia takich usług wskzaując na trudności techniczne.

„Ważne spotkanie Tele2 i TP SA odbędzie się 30 września. Jeżeli padną na nim poważne deklaracje i TP SA przekona nas, że nie jest to tylko gra na zwłokę to możemy zaakceptować jeszcze jakiś miesiąc opóźnienia we wdrożeniu WLR. Jeżeli tak się nie stanie to nałożymy na TP SA karę” – mówi Anna Streżyńska, prezes UKE – „Kara będzie na pewno wyższa niż 100 mln zł, może nawet sięgnąć 3& przychodów spółki. Kary nakładane przez regulatora rynku muszą być na tyle dotkliwe, aby Telekomunikacji Polskiej nie opłacało się nie wykonywać decyzji Urzędu.”

Tele2 ogłosiło wczoraj, że 30 tysięcy jej klientów wyraża wolę zrezygnowania z abonamentu TP na rzecz usługi oferowanej przez alternetywnego operatora. W 2005 roku jednostkowe przychody TP SA wyniosły 12,2 mld zł, zatem 3% tej kwoty – maksymalna możliwa do wymierzenia kara – to 366 mln zł. Do tego należy doliczyć kary umowne dla Tele2, których wysokość na dzień 26 września wyliczono na 82 mln złotych.

Dodaj komentarz