UE da 2 mld na informatyzację?

W latach 2007 – 2013 Polska może otrzymać od Unii Europejskiej wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój spełeczeństwa informacyjnego.
„Łącznie przewidujemy, że Polska może ubiegać się w latach 2007-13 o około 2 mld euro, które są związane z celem rozwoju infrastruktury dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego i rząd polski jest za tym, żeby te działania wspierać” – powiedział wiceminister w MSWiA odpowiedzialny za informatyzację Grzegorz Bliźniuk.

„Usuwanie różnic w dostępie do Internetu i kwestia rozwoju lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, czy lokalnego dostępu do Internetu zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego jest tematem, który zapewne będzie jednym z priorytetów w obszarze zarówno rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak i rozwoju kapitału ludzkiego w latach 2007-13 w ramach absorbcji funduszy strukturalnych” – dodał Bliźniuk.

Dodaj komentarz