Trojan na usługach policji

Federal Trojan – takim mianem zostało ochrzczone oprogramowanie, które ma umożliwiać niemieckiej policji przeszukiwanie domowych komputerów bez wiedzy ich użytkowników.

Oprogramowanie ma dawać możliwość nie tylko przeglądania zasobów komputera – plików, e-maili itp. – ale także umożliwiać przejęcie kontroli nad maszyną. Według policji ma to zapobiegać sytuacjom, w którym przestępcy usuwają obciążające dane i/lub przechowują je w Internecie bądź na szyfrowanych napędach.

Pierwsze próby wykorzystania oprogramowania typu spyware do inwigilowania przestępców miały już w Niemczech miejsce. Oficjalnie można usłyszeć o czterech przypadkach wystąpienia o wydanie zgody na dokonanie „internetowego przeszukania”. Z dokumentu rządowego wynika jednak, że w jednym wypadku nie udzielono pozwolenia, a w trzech pozostałych nie udało się przeprowadzić przeszukania ze względu na „problemy techniczne”.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych zapowiedział już nowelizację prawa, tak by stosowanie narzędzia Federal Trojan było legalne – aktualnie przeszukanie online komputera podejrzanego nie jest przewidziane w żadnych przepisach Trwają też prace nad samym trojanem, jednak ze względu na „oczywiste powody” nie są udzielane informacje techniczne na ten temat.

Dodaj komentarz