TP wzywa na pomoc Komisję Europejską

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie powinien domagać się od Telekomunikacji Polskiej przedstawiania do zatwierdzania wszystkich bez wyjątku cenników usług – wskazuje przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W liście do TP dyrektor generalny w Komisji Europejskiej Fabio Colasanti przypomniał, że regulacje UE (z którymi prawo krajowe musi być zgodne i nie może ich łamać) przewidują nadzorowanie przystępności cen detalicznych jedynie w przypadku usług spełniających wymogi usług powszechnych. Regulacja cen innych usług głosowych może nastąpić jedynie po zakończeniu analiz właściwych rynków detalicznych, co do tej pory nie nastąpiło. Oba przypadki nie dotyczą zresztą neostrady, która nie jest ani usługą powszechną ani głosową.

Ponieważ bez zakończenia analizy właściwych rynków detalicznych regulator nie może nakładać na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej nowych obowiązków, TP nadal ma obowiązek składania do zatwierdzania jedynie cenników usług powszechnych.

„Biorąc to pod uwagę trudno zrozumieć, jaka mogłaby być podstawa prawna obowiązku przedkładania do akceptacji cen detalicznych wszystkich usług. Nie przesądzając o formalnych krokach, które Komisja może podjąć w tym konkretnym przypadku, podejmiemy tę sprawę w naszych kontaktach z polskim regulatorem” – napisał przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Dodaj komentarz