TP wypłaci rekordową dywidendę

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej zaakceptowało dziś propozycję Zarządu firmy o wypłacie dywidendy w wysokości 1 960 mln zł.

Oznacza to, że na jedną akcję przypada 1,40 zł. To najwyższa dywidenda, jaką do tej pory otrzymali akcjonariusze TP. Ponadto, WZA zgodziło się na przeprowadzenie wykupu własnych akcji przez TP.

Prawo do dywidendy mają osoby będące akcjonariuszami w dniu 25 maja 2007 roku. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 11 czerwca 2007 r. W ubiegłych latach wypłacana przez TP dywidenda wynosiła: 1 400 mln zł, czyli 1 zł na akcję (za rok 2005) i 462 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję (za rok 2004).

„Dobre wyniki finansowe za 2006 rok pokazały, że TP jest firma, która potrafi reagować na zmiany na rynku i skutecznie działać nawet pod presją coraz silniejszej konkurencji oraz niekorzystnych decyzji regulatora. Dzięki temu mogliśmy naszym inwestorom wypłacić najwyższą w historii TP dywidendę” – powiedział Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej, Maciej Witucki – „Dodatkową korzyścią dla inwestorów będzie możliwość przeprowadzenia programu wykupu przez TP własnych akcji, co w naszej ocenie pozytywnie wpłynie na wycenę firmy”.

Dodaj komentarz